Cờ lê 2 đầu tuýp đuôi chuột cong không gỉ loại ngắn

Mã: SRM-17X21S Danh mục: