Cờ lê đuôi chuột 2 đầu tuýp dài

Mã: RM-10X13L Danh mục: