Cờ lê đuôi chuột 2 đầu tuýp dài

Mã: RM-13X14L Danh mục: