Cờ lê miệng kết hợp 2 đầu tuýp trượt loại ngắn

Mã: PHWS-1013-3 Danh mục: