Cờ lê miệng kết hợp 2 đầu tuýp trượt

Mã: PHW-1013L Danh mục: