Cờ lê một đầu tuýp đuôi chuột

Mã: RM-36 Danh mục: