Cờ lê một đầu tuýp đuôi chuột

Mã: RM-46 Danh mục: