Cờ lê một đầu tuýp đuôi chuột

Mã: RM-19 Danh mục: