Kìm cắt cạnh 5 inch loại tiêu chuẩn

Mã: CN-130N Danh mục: