Kìm cắt cạnh 6 inch loại tiêu chuẩn

Mã: CN-160N Danh mục: