Kìm cắt cạnh tác động mạnh 130mm

Mã: PW-301DG Danh mục: