Kìm cắt cáp kết hợp tuốt dây 150mm

Mã: CS-22 Danh mục: