Kìm cắt chéo có lỗ tuốt dây 150mm

Mã: NP-150S Danh mục: