Kìm cộng lực cắt đồng thau 230mm(lưỡi phẳng)

Mã: PC-1400 Danh mục: