Kìm mỏ quạ có rãnh điều chỉnh 250mm

Mã: WP-250 Danh mục: