Kìm mỏ quạ có rãnh điều chỉnh 300mm

Mã: WP-300 Danh mục: