Kìm mỏ quạ không rãnh 250mm

Mã: WP-250S Danh mục: