Kìm nhọn đa năng đầu gắp và cắt 150mm

Mã: PW-212DG Danh mục: