Kìm nhọn dài mũi thẳng 280mm

Mã: LRP-280 Danh mục: