Kìm nhọn không có lưỡi cắt,hàm phẳng 115mm

Mã: MR-115F Danh mục: