Kìm nhọn không có lưỡi cắt,hàm phẳng 120mm

Mã: MR-120F Danh mục: