Kìm nhọn miệng nhựa 165mm

Mã: RPP-165SC-S Danh mục: