Kìm xiết và cắt dây rút nhựa 150mm

Mã: KBN-150 Danh mục: